POSLOVICA RIJEKA
  051 623 336
  091 123 2530 - Jasmin
   jasmin@aquoseco.hr
 
  POSLOVNICA ZAGREB
  01 333 65 55
  091 123 2569 - Zvijezdan
  zvijezdan@aquoseco.hr
  POSLOVNICA UMAG
  052 759 169
   091 123 2525 - Siniša
  sinisa@aquoseco.hr
 
The water ecologist's

 

Ocijeni sadržaj
(37 glasova)

 

BIO JAMA AQUOS
bio filter

Koncipirana je tako da uz pristupačnu cijenu omogućava, jednostavnu i jeftinu ugradnju, uštede u eksploataciji, uz maksimalnu brigu o okolišu jer postiže visok stupanj pročišćenja otpadnih voda iz manjih stambenih objekata, obiteljskih kuća i vikendica. U potpunosti zamjenjuje, u modernom svijetu odavno zaboravljene sabirne jame, septičke jame i betonske trokomorne septičke jame.

Za svoj rad ne koristi električnu energiju (čime se ostvaruju dugoročne uštede) već se pročišćavanje vrši promišljenom kombinacijom usporenja protoka, sedimentacije, separacije i dvofazne biološke razgradnje uz pomoć posebno razvijenih kultura dobrih bakterija i vlaknastog bio filtera.

...zanimaju Vas i biološki pročistači sa kompresorom?! >>> BIO CRO CASA >>>

<< saznajte više kliknite ovdje >>Bio jama Aquos
nakon primarnog procesa biološke razgradnje, svojom vlaknastom strukturom, na sebe veže preostale organske tvari i vrši dodatnu biološku razgradnju odnosno pospješuje pročišćenje fekalnih voda.
Uz certifikate o zadovoljenju RH zakonskih propisa, ovaj uređaj je certificiran i po EU normi EN 12566.
Garancija na trajnost posuda za ovaj uređaj je 30 godina.
Dimenzioniranje i odabir odgovarajućeg uređaja
Uređaj se odabire (dimenzionira) prema maksimalnom broju korisnika koji se predviđa da će boraviti u Vašem objektu, shodno tome razlikuju se i njegove dimenzije, odnosno zapremina. Pogledajte sheme u tablici modela…
Tablice modela:
 
Šifra Model Broj korisnika Zapremina litara Promjer
posude
Ukupna visina Promjer U/I
cijevi
Visina ulazne
cijevi
Visina izlazne
cijevi
Nacrt
      litara cm cm mm cm cm PDF/DWG
9711BJ Bio Jama Aquos - bio filter 1 1-4 1200 125 135 125 87 83
9712BJ Bio Jama Aquos - bio filter 2 5-8 1600 125 170 125 125 120
9713BJ Bio Jama Aquos - bio filter 3 9-12 2000 125 200 125 125 150
Bio Jama Aquos - bio filter 1
Šifra 9711BJ
Broj korisnika 1-4

Zapremina litara
litara

1200
Promjer posude cm 125
Ukupna visina cm 135

Promjer U/I cijevi mm

125
Visina ulazne cijevi cm 87

Visina izlazne cijevi cm

83
Nacrt:
Bio Jama Aquos - bio filter 2
Šifra 9712BJ
Broj korisnika 5-8

Zapremina litara
litara

1600
Promjer posude cm 125
Ukupna visina cm 170

Promjer U/I cijevi mm

125
Visina ulazne cijevi cm 125

Visina izlazne cijevi cm

120
Nacrt:
Bio Jama Aquos - bio filter 3
Šifra 9713BJ
Broj korisnika 9-12

Zapremina litara
litara

2000
Promjer posude cm 125
Ukupna visina cm 200

Promjer U/I cijevi mm

125
Visina ulazne cijevi cm 155

Visina izlazne cijevi cm

150
Nacrt:

 

TREBATE RJEŠENJE ZA OTPADNE VODE VAŠEG OBJEKTA?
SLOBODNO NAS NAZOVITE..
ili >> KLIKNITE OVDJE...
Preporučiti ćemo Vam ODGOVARAJUĆE RJEŠENJE, uz STRUČNU PODRŠKU i SERVIS KROZ GODINE...
 
Primjer ugradnje bez betoniranja
(nije moguće prelaziti vozilima)
Ukoliko na odabranoj mikro lokaciji nema prisustva podzemnih voda, moguće ga je ugraditi bez betoniranja, tj. samo zasipavanjem do razine naglavnih produžetaka koji se isporučuju sa uređajem (za detalje pogledajte ilustraciju). Uređaj pozicionirati na malo izdvojenom mjestu ali pritom treba voditi računa da bude dostupan komunalnim službama za potrebe pražnjenja.
Pripremiti iskop adekvatnih dimenzija za ugradnju
Na nabijenu pješčanu posteljicu frakcije 0 - 4 mm položiti posudu
Posudu napuniti vodom do razine izlane cijevi
Pažljivo zasipavati oko posude pijeskom frkcije 0 - 4 mm do ruba posude
Pokriti posudu zemljanim zasipom do vrha produžetka ( max.15 cm) te ubaciti biološki aktivator, lokaciju zaštititi niskim ukrasnim biljem ili ogradom
Prilikom odabira ovakvog načina ugradnje treba imati na umu da nije dozvoljen prijelaz vozilima preko uređaja, kao ni skakanje i hodanje po istom (uređaj je preporučljivo pozicionirati da bude van tokova kretanja ljudi i da bude posebno osiguran odgovarajućom ogradom ili ukrasnim biljem.
 
Primjer ugradnje sa betoniranjem AB ploče
(moguć prelaz vozilima)
Uređaj je moguće ugraditi u parkirnu površinu ali je uz ostalo, potrebno iznad uređaja izvesti armirano betonsku ploču (karakteristike i izvedbu AB ploče određuje projektant ovisno o predviđenom kolnom opterećenju). Sama AB ploča ne smije nalijegati na posudu (treba osigurati zračnost između ploče i posude).
Pripremiti iskop adekvatnih dimenzija za ugradnju
Na betonsku ploču položiti posudu
Posudu napuniti vodom do razine izlane cijevi
Zasipati bočno betonom u slojevima do ruba posude (ne odjednom izliti veću količinu betona)
Izvesti AB ploču iznad posuda koja se oslanja na čvrsti teren (AB ploča ne smije nalijegati na ploču). Poklopce odabrati prema opterećenju. Prije početka korištenja ubaciti biološki aktivator.
 
U slučaju podzemnih voda
Ukoliko se u iskopu pojavi voda a nije uzrokovana padalinama (prisustvo podzemnih voda) najvažnije je isušiti iskop (ispumpati vodu) izvesti armirano betonsku ploču na koju se polaže uređaj te ga bočno zasipati betonom do razine izlazne cijevi. Nakon toga ovisno o odabiru varijante istog zatrpati zemljom do razine naglavnih produžetaka ili izvesti AB ploču u slučaju kolnog prelaza.
Pripremiti iskop adekvatnih dimenzija za ugradnju
Na betonsku ploču položiti posudu
Posudu napuniti vodom do razine izlane cijevi
Zasipati bočno betonom u slojevima do ruba posude (ne odjednom izliti veću količinu betona)
Pokriti posudu zemljanim zasipom do vrha produžetka ( max.15 cm) lokaciju zaštititi niskim ukrasnim biljem ili ogradom
Izvesti AB ploču iznad posuda koja se oslanja na čvrsti teren (AB ploča ne smije nalijegati na ploču). Poklopce odabrati prema opterećenju.
Upojni bunar
Funkcija upojnog bunara (drenažnog ispusta) je da pročišćenu vodu iz biološkog pročistača dodatno (u zemlji) profiltrira i tako pročišćenu vrati prirodni u kružni ciklus.
Na prigodnom mjestu udaljenom od samog uređaja i objekta predvidjeti mjesto za upojni bunar
Izrada upojnog bunara:
➢ prva trećina ukupne zapremine iskopa (dno) zasipati kamenjem frakcije 50-70
➢ sredinu (druga trećina) nasipati šljunkom frakcije 8-30
➢ vrh (zadnja trećina) nasipati pijeskom frakcije 0-8
➢ Izlaznu cijev iz posude uređaja spojiti u upojni bunar
➢ na kraj cijevi montirati koljeno pod 45° (stupnja)

Napomena: zapreminu upojnog bunara određuje projektant prema poroznosti terena.
 
Održavanje uređaja
Održavanje se vrši u skladu sa uputstvima koja dobivate sa uređajem a uglavnom se svodi na, povremenu kontrolu razine krutog otpada, pražnjenje od strane komunalnih društava po potrebi, čišćenje ili zamjenu bio filtera po potrebi, ubacivanje bioloških aktivatora (bakterija) nakon pražnjenja ili po potrebi.
Izvršiti pražnjenje uređaja od strane komunalnog društva
Izvući bio filter , zamjeniti ga po potrebi ili oprati, vratiti ga u ležište
Posudu napuniti vodom i ubaciti biološke aktivatore
Biološke aktivatore periodično dodavati putem sanitarnog čvora prema naputku
 
 
ZA VAŠU SIGURNOST
Poklopce uvijek osigurati vijcima
Nakon otvaranja poklopca udaljiti se od uređaja i sačekati 20 min da se izvjetri
NE ulaziti u uređaj i ne gurati glavu u njega
NE SKAKATI po uređaju ako nije izvedena armirano betonska ploča!
Ne prelaziti vozilima ako nije izvedena armirano betonska ploča!
OBAVEZNO SE PRIDRŽAVATI
TREBATE RJEŠENJE ZA OTPADNE VODE VAŠEG OBJEKTA?
SLOBODNO NAS NAZOVITE..
ili >> KLIKNITE OVDJE...
Preporučiti ćemo Vam ODGOVARAJUĆE RJEŠENJE, uz STRUČNU PODRŠKU i SERVIS KROZ GODINE...copyright: Aquos ECO - Development: Studio Web Art